اجرای سفته توسط شرکت

 امین با سلام ! در یکی از استخدامی های پتروشیمی 150 میلیون سفته بابت استخدامی پرداخت کردمشرکت وجه الضمان رو قبول نکرد . به ناچار در وجه شرکت سفته دادمقرارداد کار هم زیر نظر تامین اجتماعی است و سال به سال تمدید می کنند (مدت موقت) . سوال من این است زمانی که بخواهم از این شرکت بیرون بیایم آیا شرکت می تواند سفته را اجرا بگذارد یا خیر؟ معمولا نه ! اجرای سفته بستگی به این دارد که برای چه منظوری گرفته شده باشد . اگر در قرارداد مشخص نباشد حسن انجام کار در نظر گرفته می شود و در صورت اجرا قاضی بررسی می کند آیا ضرر و زیان به کارفرما رسیده است یا نه ! توصیه می کنم در هنگام تسویه سفته تان را بگیرید و گرنه از طریق درگاه الکترونیک قضایی درخواست بازپس گیری سفته تان را بدهید.

نظرات