عدم توانائی پرداخت افت قیمت

 نعمت الله خوش اندیش : سلام !  ماشین من پرایده ! با یک سواری مزدا تری نیو مدل 96 سفید رنگ تصادف کردم . مقصر من شناخته شدم . درب جلو سمت راننده + درب عقب + گلگیر عقب آسیب دید . دربها را تعویض کرده(با صافکاری در می آمد) ، گلگیر را صافکاری کرده است . صاحب ماشین مزدا 18930000 تومان خسارت و 22000000 تومان افت قیمت می خواهد . کارشناس دادگستری هم تایید کرده است(تامین دلیل گرفته است). آیا تشخیص کارشناس درست است؟ آیا همه را من باید پرداخت کنم ؟ (من قادر به پرداخت این همه پول نیستم) ؟

1.     حدود 14 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد . به نظر می رسد افت قیمت درست است .

2.     خسارت را بیمه می دهد تا مبلغی که بیمه نامه تان اجازه می دهد . افت قیمت را خودتان باید بپردازید .

3.     بهتر است برای افت قیمت و مابه التفاوت خسارت درخواست اعسار دهید تا بتوانید قسطی پرداخت نمایید .

نظرات