لایحه دفاعیه اداره کار

 محمد : با سلام و خسته نباشید ! از شما کارشناس محترم درخواست یک لایحه دفاعی از خودم که ساعات کارکرد بنده در سال 94و 95 به صورت 12ساعت در هرروز همچنین روز جمعه 8 ساعت در روز ولی در رای اداره کار نوشته شده است 3 روز در هفته و روزی 5 ساعت . لطفا متن اعتراضی جهت ارائه به اداره کار تنظیم کنید ممنونم :

 رای اداره کار بدین شرح است : اعضای هیات تشخیص پس از تشکیل جلسه در خصوص دعوی آقای...... به طرفین مواد غذایی......... به کارفرمایی آقای ......... به خواسته حقوق و اضافه کاری و جمعه و تعطیل کاری عیدی، سنوات ، حق بیمه و استماع اظهارات خواهان و نماینده خوانده و بررسی اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش بازرسی و پرینت حساب خواهان به اتفاق آراء کار کرد خواهان را از تاریخ 94/4/10تا 95/12/30 حضور به مدت ۱۹۵ روز معادل ۶ روز در تیر ماه ۹۴ و سایر ماه ها ۹روز با احتساب روز جمعه  و از تاریخ96/01/01لغایت 97/09/16 حضور به صورت کامل محرز دانسته و فسخ رابطه کاری در تاریخ 97/09/16از طرف خواهان ترک کار دانسته و کارفرمای مذکور (آقای حسین رسولی ) را مکلف می نماید به استناد تبصره ماده ۲۱ قانون کار مبلغ....... ریال بابت کارکرد ۹۶ و ۹۷ و به استناد ماده مصوبه مجلس شورای اسلامی مبلغ......ریال بابت عیدی کارگرد ۹۶ و ۹۷ ، به استناد ماده ۲۳۴ قانون کار مبلغ...... ریال بابت سنوات خدمت به مدت ۸۳۳ روز و جمعا مبلغ....... ريال در وجه خواهان آقای...... پرداخته و با وی تسوية حساب نماید و به استناد ماده ۱۳۸ قانون کار حق بیمه خواهاب را در سال ۹۴و ۹۵ و آذر ۹۷ مطابق کارکرد وفق قوانین و مقررات تامین اجتماعی نزد سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید  .

هیات در باب مدارک خوانده به دلیل عدم ارائه سند پرداختی و ادعای خواهان در باب اضافه کاری جمعه و تعطیل کاری به دلیل عدم ارائه مدارک مستند مردود دانسته است . این رای به ماده ۱۵۹ ق.ك بمدت ۱۵ روز پس از ابلاغ به طرفین در هیات حل اختلاف قابل اعتراض می باشد و پس از آن مستنا به بند ۳ ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی برای افراد مقیم کشور بمدت ۳ ماه و براي افراد مقیم خارج أتر کشور بمدت ۶ ماه در دیوان عدالت اداری فایل فرجام خواهي مي باشد ؟

شما هر لایحه دفاعیه ای که تهیه کنید بابت اعتراض به اضافه کاری عادی و جمعه و تعطیل کاری باید مدرک داشته باشید . اگر سیستم حضور و غیاب در محل کار دارید باید در جلسه هیات حل اختلاف درخواست نمایید بازرسی از محل کار صورت پذیرد . این تنها راهی است که دارید .  

نظرات