زمان تسویه حساب کارگر

 پرهان : سلام ! من در یک کارخانه از مرداد 97 تا خرداد 98 حضور داشتم . قرار بود بعد از 3 ماه بیمه بشوم ولی این اتفاق هی به عقب می افتاد و در نهایت بهم گفتند بیمه نمی کنیم .من هم از دی گفتم دیگه نمی آیم ولی اونا تا خرداد طول دادند تا راضی شدند که من دیگر نیایم . من قرار داد هم ندارم . الان می توانم برای بیمه شکایت کنم ؟ و اینکه گفتند برای تسویه حساب 3 ماه بعد بیا.این قانونی است ؟

1.     می توانید شکایت کنید ولی باید مدرک مکتوب داشته باشید . لیست بیمه و قرارداد ندارید . اگر حقوق به حسابتان ریخته شده است با همان شکایت کنید وگرنه بعید می دانم بتوانید به جایی برسید .

2.     در هنگام ترک کار یا استعفا باید تسویه حساب صورت پذیرد . 3 ماه بعد قانونی نیست .

جدیدتر قدیمی تر