شکایت از کارفرما بابت عیدی و سنوات

 علیرضا : سلام ! مدت ۱۰ سال برای شرکتی کار کردم و در تمام این مدت امضا کردم که تمام عیدی و سنوات خود را دریافت کردم به علت ترس از بیکاری . می توانم شکایت کنم یا نه ؟ بله ! می توانید شکایت کنید . ایشان باید مدارکی ارائه دهد که حقوق و مزایای شما را پرداخت کرده است.

نظرات