شکایت بابت دیه از کارفرما

 هانیه کریمی : سلام ! من در یک شرکت دو سال کار می کنم و در اثر حادثه دستم آسیب دیده و رگ های عصبی دستم پاره شده است . اما الان بعد از معالجه شدنم شرکت می گوید به ما مربوط نیست و حتی می خواهند من را اخراح کنند . من چون یک دختر هستم دقیق نمی دانم باید چکار کنم ؟ لطفا راهنمایی ام کنید ؟

1.     امیدوارم با اورژانس به بیمارستان رفته باشید . اگر شما را اخراج کردند ابتدا از طریق اداره کار شکایت کنید تا بازرس اداره کار میزان تقصیر کارفرما را مشخص کند . بعد از طریق کلانتری نزدیک محل کار از کارفرما شکایت کنید تا شما را به پزشکی قانونی معرفی کنند و پس از پزشکی قانونی باید با پرونده تان به دادسرا مراجعه کنید .

2.      اگر شرکت بیمه مسئولیت دارد می توانید بدون شکایت از طریق بیمه مسئولیت دیه تان را بگیرید .

3.     شرکت در قبال شما و حادثه تان مسئول است .

4.     اگر بیمه تامین اجتماعی هستید می توانید بابت ایام استعلاجی گواهی به شعبه بیمه ارائه کنید و پس از تائید کمک هزینه ایام بیماری بگیرید .

5.     اگر بیمه شده تامین اجتماعی هستید می توانید درخواست غرامت دهید تا در صورت تائید در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی غرامت بگیرید (باید حداقل 10 درصد ازکارافتادگی داشته باشید) .

نظرات