شکایت از کارفرما

 امیر : بنده جایی کار می کردم . طی دوره کاری , کار فرما در بعضی از ماه ها حقوق ها رو کمتر از مقادیر قانونی پرداخت می کرد . همچنین ماه اول کاری را بیمه رد نکردند و گفتند آزمایشی هست . طی پیگیری های متعدد بنده  از جانب کارفرما اعلام شد که روال حقوق شما به این صورت هست و فرم های حقوقی ای را که در آنها مقادیر ( بن خانوار و امثالهم ) برای شما صادر می شوند فرمالیته می باشد .

در حالیکه ما طبق قرارداد قانون کار استخدام کرده بودند . با پیگیری های مستمر  پس از پایان قرارداد من را از کار کنار گذاشتند و گفتند که برای تسویه باهام تماس می گیرند . حال بعد از گذشت 5 ماه خبری از تسویه نیست هر بار هم که در این مورد باهاشون صحبت کردم مدام به تعویق می اندازند . خواهشمند است روال مربوط به مطرح کردن شکایت برای دریافت تمامی کسورات و مقادیر قانونی که قابل استرداد می باشد را برای اینجانب راهنمایی بفرمایید ؟

1.     به اداره کار شکایت کنید . لیست بیمه تان و گواهی پرینت حساب را ببرید .

2.      بابت خسارت تاخیر در تادیه نیز شکایت کنید .

3.     مدرک کافی دارید . مطمئنا به نتیجه می رسید .

جدیدتر قدیمی تر