هدیه ازدواج تامین اجتماعی

مرضیه : سلام ! آیا برای گرفتن هدیه ازدواج تامین اجتماعی همه ۷۲۰ روز سابقه لازم باید در یک شعبه تامین اجتماعی باشد یا خیر ؟ نه نیازی نیست . فقط باید 720 روز سابقه داشته باشید .

جدیدتر قدیمی تر