افت قیمت به علت تعویض گلگیر

 حسن خ : سلام بنده با سمند تاکسی مدل 96 تصادف کردم . ایشان 2میلیون و صد از بیمه گرفته است . یک گلگیر جلو  و درب جلو تعویض گفتند .  الان ادعای افت قیمت دارند . لطفا بفرمایید شامل می شود یا نه و اگر شامل می شود چقدر ؟  با تشکر ؟ بله شامل می شود . حدود 8 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد .

جدیدتر قدیمی تر