دیه آسیب بافت نرم

 ابراهیم بدبخت : با سلام ! آسیب بافت نرم مچ پای چپ بر اثر اصابت با جسم سخت که تحت گچگیری قرار گرفت و 2ماه تو گچ بوده و پیش دکتر برای معاینه نرفتم . اگر دستور باز کردن داد و خوب شد ارش تقریبی آن را حساب کنید متشکر ؟ در بهترین حالت 2 درصد دیه کامل دارد . معمولا 1 درصد در نظر می گیرند .

نظرات