دیه شکستگی استخوان های درشت نی و نازک نی

 سلام وقت بخیر! میخواستم بدونم برای سه شکستگی استخوان بازو راست شکستگی درشت نی ونازک نی پای راست که هر سه پلاتین گذاشتن تقریبا چند درصد کار افتادگی مقطوع میدن؟

اگر پلاتین ها را در بیاورند بابت هر شکستگی 8 درصد و اگر در نیاورند 10 درصد دیه دارد. هر درصد دیه هم 9 میلیون تومان است.


جدیدتر قدیمی تر