پرداخت دیه به نرخ کدام سال است ؟

مهدی : با سلام واحترام ! بنده در یک تصادف۸۲درصد دیه برایم تعین شد  . شرکت بیمه ۵۲ درصد از دیه را در سال ۹۷ پرداخت کرد . ۳۰ درصد دیگر باقی مانده است . بنده با چند نفر در مورد این۳۰درصد باقی مانده مشورت کردم گفتند چون در سال گذشته ۵۲ درصد را پرداخت کرده اند این ۳۰ درصد باقی مانده را طبق نرخ دیه سال جدید پرداخت نمی کنند . اگر پرداخت کنند طبق نرخ سال گذشته پرداخت می کنند . بنده از شما خواهش میکنم راهنمایی ام کنید بیمه می تواند باقی مانده دیه را طبق نرخ دیه امسال پرداخت نکند ؟ پیشاپیش از راهنمایی و محبت شما کمال تشکر را دارم . یک نکته عرض کنم که ایمیل ندارم برای دریافت پاسخ ! درود فراوان سپاس بیکران ؟ بیمه باید مابقی دیه را به نرخ روز پرداخت کند.

نظرات