حقوق بازنشستگی خانم ها با 42 سال سن و 20 سال سابقه چقدر می شود؟

 با سلام! اگر با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن ( بانوان) تقاضای بازنشستگی داده شود، دستمزد برابر با، دو سوم حداقل حقوق امسال ( تقریبا ۴۸۶۰۰۰۰) میشود؟ یا اینکه برابر با دو سوم میانگین دستمزد در ۲ سال اخیر شده و کم بودن حداقل حقوق در سالهای قبل روی حقوق بازنشستگی تاثیر میگذارد؟ همواره حداقل حقوق دریافت شده و بیمه پردازی صورت گرفته است.در نرم افزار (تامین من) قسمت محاسبه حقوق بازنشستگی، حقوق تقریبا ۳ میلیون درج شده است، یعنی میانگین سالهای قبل را تاثیر داده است. آیا این موضوع درست است؟ یا غلط بوده و مبلغ ۴۸۰۰ (دو سوم حداقل حقوق فعلی) پرداخت می شود؟

هیچکدام . حدود 5 میلیون و 500 تا 6 میلیون می شود. یعنی ابتدا حدود 3 میلیون می شود مطابق با نرم افزار و بعد با توجه به ماده 111 قانون تامین اجتماعی تا حداقل حقوق اعلامی دولت برای هر سال که امسال حدود 5 و نیم میلیون تومان است اضافه می شود.


نظرات