جریمه ماده 66 قانون تامین اجتماعی

 سلام! سال ۹۰ آشپزخانه ای را با وسایل کامل آن اجاره کرده بودم ۲- همان سال کارگر من که حدودا ۲۸ سال سابقه بیمه در جاهای مختلف داشت تعدادی انگشت دست چپ خود را از دست داد ۳ - دادگاه ۸۰ درصد مرا مقصر شناخت و به حدود بالاتر از ۵۰ میلیون تومان دیه در سال ۹۲ محکوم شدم ۴- تامین اجتماعی با آنکه آدرس، کد بیمه و مشخصات شناسایی مرا طی حکم دادگاه و لیست بیمه داشته است با موجر من ( که فقط یک سال ۹۰ مستاجر بودم )  جهت اجرای ماده ۶۶مکاتبه نموده است ۵- سال ۹۸ موجر فوق الاشاره به من اطلاع داده است که چنین موضوعی وجود دارد ۶- به تامین اجتماعی سمنان مراجعه و خود را به عنوان مقصر موضوع معرفی نموده ام ۷- با محاسبه سرانگشتی در سال ۹۸ بمن گفتند حدود مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان باید بابت ماده ۶۶ به سازمان پرداخت کنید ۸- با توجه به وضعیت اقتصادی کشور تقریبا ورشکسته هستم و هیچ پولی یا ساختمانی یا وسیله نقلیه ای در مالکیت خود ندارم غیر از حقوق بازنشستگی علوم پزشکی سمنان ۹- با آنکه کارگر مذکور ۲۸ سال سابقه داشته و کار افتاده کلی هم نبوده و در حال حاضر هم مستمری می گیرد و هم کار میکند ! و سال ۹۱ هم تا صدور حکم دادگاه مدت چند روزی نزد من کار می کرده است ! متاسفانه مکاتبات من با تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری بلااثر بوده است ۱۰ - الان سال ۴۰۲ تامین اجتماعی کماکان همان خواسته های خود را تکرار میکند و هیچ توجهی به مکاتبات من و وضعیت مالی من ندارد ۱۱- فعلا هیچ پولی جز بازنشستگی خود ندارم که آن هم کفاف زندگی عادی ام را نمی دهد و ۱۲- با توجه به عرایض فوق چکار میتوانم بکنم؟  آیا قانونی وجود دارد که مشکل مرا حل نماید ؟ سن من فعلا ۷۰ سال کامل است  و رقم مطالبه سازمان در سال ۴۰۲ حدود ۸۵۰ میلیون تومان شده است؟

قانون کمکی در این زمینه وجود ندارد. اگر در دیوان هم به نتیجه نرسیده اید و اموال غیر منقولی ندارید نگران نباشید. از حقوقتان کم نمی کنند.


نظرات