آیا رانندگان بین شهری جدید از یارانه دولتی استفاده می کنند؟

 رفتم. کارمند تامین اجتماعی میگه ۵۰ به ۵۰ است. سیستم مشخص میکنه که کمک دولت در بیمه جدید به من تعلق میگیره یا نه؟ آیا همینطوره؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم وقتی کارمند بیمه می‌گوید ۵۰۵۰ است که کمک دولتی برای بیمه رانندگان بین شهری به شما تعلق می‌گیرد یا نه به این معناست که اصلاً تعلق نمی‌گیرد و قطعاً بیمه شما قطع می‌شود.


نظرات