حق بیمه حرف و مشاغل آزاد در سال 98

 حیدر حسینی : سلام ! من بیمه حرف و مشاغل آزاد هستم و چون شغل من جزء مشاغل کم درآمد هست شامل کمک هزینه دولت هم می شوم . با این اوصاف من در حال حاضر برای فروردین 98  مبلغ 351314 تومان ماهیانه پرداخت می کنم (البته من و دو فرزندم هم دفترچه بیمه درمانی داریم) . به نظر شما این مبلغ درست است یا خیر؟بابت دفترچه بیمه خودتان و دو فرزندتان 132 هزار تومان می پردازید . بنابراین حق بیمه تان  حدود 220 هزار تومان است . اگر بیمه حرف و مشاغل 14 درصد باشید به نظر درست می رسد .

نظرات