اعتراض به جریمه تامین اجتماعی

 محمود محمدی : با سلام ! در تاریخ ۳۰ دی ماه سال ۹۷ اقدام به تاسیس کارگاهی انجام دادم . مجوزهای لازم را تهیه کردم و مقدمات انجام بیمه تامین اجتماعی ۴ نفر انجام شد . ولی متاسفانه آن کارگاه به دلیل شرایط سخت اقتصادی اصلا بر قرار نشد .

ما هم به دنبال ادامه ثبت بیمه تامین اجتماعی نرفته بودیم به این امید که ما اصلا پروندمونو تشکیل ندادیم . بعد از پنج ماه برای ما احضاریه آمده که ۱۱ میلیون تومان بدهکارید . در این مدت ما نه لیست بیمه دادیم نه بازرسی آمده نه خبری از سازمان بوده استبا این شرایط تکلیف ما چیست؟ با تشکر پیشاپیش ؟  به کمیته بدوی تشخیص مطالبات سازمان در همان شعبه شکایت کنید . مدارک عدم کار کارگاه را ارائه کنید . به احتمال زیاد درست می شود . فقط نگذارید وقت بگذرد . اگر قطعی شود دیگر به سختی می توان کاری کرد و ممکن است حکم توقیف اموال تان هم بیاید.

جدیدتر قدیمی تر