زمان اجرای دستورالعمل جدید بازنشستگی تامین اجتماعی

 ممنونم از راهنمایی شما بزرگوار! به نظرتان بنده که حدود ۲۰ سال و سه ماه سابقه دارم، درخواستم را هرچه سریعتر به تامین اجتماعی ارائه دهم؟ یا می توانم چند ماه هم کار کنم تا میانگین دوسال آخر بالاتر رود؟  حدودا چه تاریخی قانون جدید به شعبه ها ابلاغ می شود با توجه به تجربه شما بزرگوار؟

سعی کنید نهایتاً تا اسفند بازنشسته بشید چون سال جدید قانون تغییر می کند. زمان اجرای دستورالعمل جدید ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد.


جدیدتر قدیمی تر