سابقه مورد نیاز برای ازکارافتادگی

 با سلام! اگه حق بیمه های که کار کردم شکایت کنم بریزن سابقه ام بشه بالای ۵سال چی؟ تقدیر و سپاس جناب آقای صفری! کارت معافیت به خاطر همین مریضی هم سال ۹۴ تو کمیسیون نظام وظیفه دارم گرفتم. اصلش منو ادامه درمان دادن همون وقت وگرنه سال ۹۴ کار افتاده ماده ۷۵ بودم؟ 

این کارت معافیت بیشتر به ضررتون می‌شود تا به نفعتون. اگر اثبات شود در زمان معافیت از خدمت سربازی از نظر تامین اجتماعی هم از کار افتاده کلی بوده باشید این موضوع به شدت به ضررتون است. به نظر من سابقه بیمه‌تان را کمی زیادتر کنید تا بتوان کاری کرد. اینجوری احتمال به نتیجه نرسیدن بسیار زیاد است.


جدیدتر قدیمی تر