پیگیری سابقه بیمه مربوط به سال های گذشته

 سلام! من نزدیک بازنشستگی هستم. مقداری از سوابق پراکنده دارم که مربوط به قبل از مکانیزاسیون است. ۹ ماه آن در یک شرکت در اهواز در سال ۷۳ بود که اکنون منحل شده است. قبلا در سایت بیمه محاسبه شده بود ولی بعدا حذف شد و چند بار که تقاضا کردم پاسخ دادند که وجود ندارد!! نسبت به پرداخت حق بیمه مذکور مطمئن هستم. آیا می توانید برای جمع آوری آن و انتقال به تهران اقدام فرمایید؟

متشکرم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که آیا مدارکی در این زمینه دارید که حق بیمه پرداخت کرده‌اید.  اگر مدارک دارید می توانیم پیگیری کنیم ولی اگر مدارک کافی ندارید چون سابقه مربوط به گذشته است و احتمالاً دیگر نمی‌توان کارگاه بازرسی کرد به جایی نمی رسد.


جدیدتر قدیمی تر