سنوات ارفاقی رزمندگان برای بازنشستگی در تامین اجتماعی

 سلام! با تشکر از شما دوست عزیز! سوال آیا حضور در جبهه جنگ  تاثیری‌ در بازنشستگی دارد ؟ چه مدت طول میکشد تا این پروسه انجام شود و مبلغ چقدر است ؟ توی سایت بیمه تامین اجتماعی نوشته کسی ۲۴ در جبهه جنگ بود ۶ درصد جانبازی داشته باشد سی سال. سنوات  می‌تونه بازنشسته شود. همین چیزی واقعیت دارد؟

اگر در بخش خصوصی باشید تاثیر چندانی ندارد و صرفاً به ازای هر سال سابقه در جبهه می‌توانید از یک سال و نیم سابقه استفاده کنید. اما اگر در بخش دولتی باشید می‌توانید با ۲۰ سال سابقه و متناسب با درصد جانبازی تان، با ارفاق سنوات بازنشسته شوید.


جدیدتر قدیمی تر