از کارفرما شکایت قانونی کنیم یا با وی صلح کنیم؟

 عذر میخوام یه سوال دیگه ساختمان بیمه نداره به نظر شما آیا از راه قانونی وارد بشم یا از راه صلح در واقع من با پیمانکار قرارداد دارم  نه با مالک اصلی پیمانکار میگه شما رو راضی میکنم. واقعیت نمیدونم چه کاری رو انجام بدم؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که از راه صلح وارد شوید بهتر است . دیه تان همین قدر است. اگر تا 80 درصدش را دادند که حل است وگرنه شکایت کنید. معمولا آنهایی که می‌گویند کارگر را راضی می‌کنند نهایتاً وی را ناراضی می‌کنند.


نظرات