دریافت عناوین شغلی لیست بیمه از تامین اجتماعی

 عناوین شغلی لیست بیمه در این چند سال را می‌خواهم بگیرم. چجوری باید بگیرم؟

تنها با مراجعه حضوری به شعبه و قسمت فنی بیمه شدگان می‌توانید عناوین شغلی تان را بگیرید. از طریق سایت چنین چیزی امکانپذیر نیست.


نظرات