دیه خردشدگی ترقوه

 فریاد : باسلام وخسته نباشید و تشکر از شما که با صبر و حوصله به سوالات مردم پاسخ می دهید در تصادف دو ماه اخیر بنده

1.     گونه چپم چهار بخیه خورده است . جایش تقریبا مانده است .

2.      دنده ۲ سمت چپ خرد شده بدون جابجایی

3.     ترقوه چپ خردشدگی دارد که بعد از دو ماه بصورت یک هشت باز کج حدودا جوش خورده است . منظور از با عیب درمان شدن نامفهومه برایم 

4.     کبودی اندازه کف دست روی سینه و به همان مقدار روی بازوی چپ .

5.      پارگی لب از داخل بدون بخیه !

6.      شانه ام در رفتگی داشته که قبل از ورود به بیمارستان جا انداختند .

7.      احتمال کشیدگی تاندون سرشانه می رود .

8.      آسیب بافت نرم گردن . باتشکر از شما می شود حدود دیه را برایم محاسبه فرمایید . در مورد ترقوه سر استخوان از زیر پوست کاملا مشهود است .ببخشید که طولانی شد.برای دیه همسرم مجددا مزاحمتون خواهم شد اگر اجازه بفرمایید.خیلی ممنووون ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     بستگی به عمق زخم دارد . بین 2 تا 3 درصد دیه کامل بابت خود زخم و 1 درصد بابت جای آن . هر درصد دیه هم 2 میلیون و 700 هزار تومان است .

2.     1 درصد دیه دارد (محیط بر قلب نیست) معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان . اگر خرد شدگی باشد ارش تعلق می گیرد .

3.     منطق حکم می کند که 50 درصد دیه داشته باشد ولی معمولا همان 4 درصد دیه را می دهند معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان .

4.     0.3 درصد دیه معادل 810 هزار تومان

5.     2 درصد دیه معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

6.     احتمالا 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

7.     بعید است ارش تعلق بگیرد .

8.     حدود 0.5 تا 1 درصد دیه کامل .

جدیدتر قدیمی تر