وکیل خوب قانون کار

 ندا شهابی : سلام ! اول این مطلب که مطمئن نیستم دسته بندی سوال رو‌ درست انتخاب کردم یا نه ؟! مشکل من مربوط به عدم دریافت بدهی از شرکتی هست که دو سال پیش آنجا کار می کردم.

توضیحاتتون را کامل خوندم ولی فرصت انجام مراحل شکایت را خودم ندارم. و می خواستم برای این کار وکیل بگیرم که توی بندهای آخر اشاره کرده بودید به افرادی که در وزارت کار و ... ادعای وکالت و پیگیری می کنند اعتماد نکنیممی خواستم ببینم از شما می توانم برای معرفی وکیل خوب و قابل اعتماد کمک بگیرم ؟  

·         وکلای قانون کار ساده ترین کار ممکن را دارند . کافی است مدرک مکتوب داشته باشید بنابراین به راحتی به نتیجه می رسید .

·         من شخصا کسی را توصیه نمی کنم اما از موسساتی استفاده کنید که در حوزه تخصصی روابط کار فعالیت می کنند .

·         زیاد در این زمنه از وکلای گران استفاده نکنید . شکایت در زمینه روابط کار پیچیدگی خاصی ندارد .

جدیدتر قدیمی تر