شکایت بابت حق بیمه گذشته

 حسین حقی : در دوران دانشجویی و قبل از اشتغال در شغل فعلی ۱۹ سال پیش ، به مدت دو سال در فروشگاه لوازم خانگی متعلق به پدرم مشغول به کار بودم که  کارکرد و بیمه مربوطه نه اعلام و نه پرداخت شده است . آیا درحال حاضر می توانم از طرق قانونی آن را پرداخت کنم ؟ باید به اداره کار شکایت کنید . اما حتی اگر اداره کار در این زمینه رای مثبت دهد تامین اجتماعی آن را نمی پذیرد چون در کارگاه های خانوادگی ، پرداخت حق بیمه مربوط به گذشته هیچگاه تائید نمی شود .

جدیدتر قدیمی تر