وکیل خوب برای ازکارافتادگی

 بنده جنابعالی را چطوری میتونم زیارت کنم. من ساکن پارس آباد مغان هستم.وضمنا بیماریم و نامه بستری در حین اشتغال بوده ولی بعد از قطع بیمه عمل شدم. توروخدا کمکم کن. دوسال است خانه نشینم. از هیچ جای امرار معاش ندارم. شرمنده زن بچه هستم؟

ما تهران هستیم. ولی بهتر است ابتدا سابقه بیمه تان را برای ما بفرستید یا اینکه شماره ملی و رمز سامانه eservices.tamin.ir را برای من بفرستید تا خودم ببینم می توان کاری کرد یا نه ؟


نظرات