با چند سال سختی کار در بیمارستان می توان بازنشسته شد؟

 ممنونم از پاسخ‌گویی شما. ولی من کلا ۲۲ سال سابقه دارم. و ۲۰ سال است در بیمارستان هستم. ۴۳ ساله هستم آقا. بدون سختی کار نمیشه که ؟ سختی کار اعتبارش چقدر است؟

بله . باید 25 سال سابقه با سختی کار داشته باشید تا بتوانید بازنشسته شوید. سختی کار اعتبارش دائمی است البته بعضی شعب بیمه میگویند 2 سال است ولی کارشان غیر قانونی است.


نظرات