شکایت بابت دیه

 شد و تشخیص دکتر این بود که عمل بشود و 3 تا پین داخل دستش کار گذاشتند و بعد از چند روز مرخص شد.

 فعلا قادر به کارکردن نیست و دستش را نمی تواند تکان بدهد و همچنان دستش بسته هستاگه امکانش هست راهنمایی کنید که ما باید چکار کنیم برای شکایت و تقریبا چه مقدار دیه برای این حادثه در نظر گرفته می شودبرادرم همچنان بیکار است و توانایی کار ندارد و دکتر استراحت داده تا دوره درمان تمام شودممنونم ؟

1.     بیمه تامین اجتماعی ندارد بنابراین نمی تواند از کمک هزینه ایام بیماری و غرامت دستمزد استفاده کند .

2.     بابت دیه باید از طریق کلانتری شکایت کنید . به اداره کار هم باید اطلاع دهید تا در این مورد کار کارشناسی کند . هم بازرس اداره کار و هم پزشکی قانونی ممکن است ایراد بگیرند که مدارک پزشکی برای شخص دیگری است و ممکن است کل دعوا را رد کنند .

نظرات