هزینه عمل آب مروارید با بیمه تکمیلی

 شهربانو : سلام ! من عمل آب مروارید انجام دادم. 90% بیمه تکمیلی سینا و 10% خودم پرداخت کردم . چطور می توانم هزینه را پس بگیرم ؟ 10 درصد را باید از تامین اجتماعی بگیرید البته اگر بیمارستان طرف قرارداد تامین اجتماعی باشد.

جدیدتر قدیمی تر