پرداخت حق بیمه از دوجا

 میخک : من قبلا ساکن ارومیه بودم و بیمه راننده وانت دارم . حالا در تهران در شرکتی مشغول کارم . این شرکت برای اینکه بیمه من را پرداخت کند می گوید باید از ارومیه بیمه ات را قطع کنی ! حالا من باید چکار کنم ؟ قطع کنم ؟ یا خودم بیمه را پرداخت کنم ؟ ممنون ؟ لزومی به قطع بیمه نیست ولی پرداخت دو حق بیمه هم سودی ندارد . به نظر من اگر اینجا ماندگار هستید و حق بیمه اجباری برایتان پرداخت می کنند قطع کنید بهتر است . چون درصد کسر حق بیمه شما کمتر می شود و پرداخت بیمه اجباری مزایای بیشتری دارد.

جدیدتر قدیمی تر