آیا شغل شاطری جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود؟

 سلام همسرم هجده سال ونیم شاطری داره و یه سال ونیم سربازی بیمش راپرداخته و سه سال هم نون و آسون بود به صورت متوالی کارکرده است. خواستم وضعیت برای بازنشستگیش را چک کنی؟شاطری جز مشاغل سنگین است یا نه؟ یه سری رفتیم اداره کارگفت تا سال ۹۰ شاطری مشاغل سنگین بوده است. ازسال ۹۰ دیگه نیست؟ در حال حاضر مشاغل سنگین حساب میشه یا نه؟

تا اونجایی که می‌دونم الان هم شغل شاطری جز مشاغل سنگین محسوب میشه البته تشخیص با کمیته مشاغل سخت و زیان آور اداره کار است ولی تا اونجایی که می‌دانم معمولاً تایید میشود.


جدیدتر قدیمی تر