درخواست ازکارافتادگی به علت سکته قلبی و کلیه سنگ ساز

 با سلام! سکته و بالون گذاری و کلیه سنگ ساز از موارد کار افتادگی محسوب می شود؟ با تشکر؟ 

برای اینکه بگوییم سکته می‌تواند باعث از کارافتادگی شود بستگی دارد که سکته مغزی باشد یا سکته قلبی و البته مهم‌تر از آن این است که آیا عوارضی در بدن ایجاد کرده است یا نه؟ احتمالاً منظور شما سکته قلبی است که باید اکوی شما بررسی شود تا میزان کارکرد قلب شما مشخص گردد. بابت کلیه سنگ ساز درصد کمی تعلق می‌گیرد.


نظرات