کمک هزینه ایام بیماری کارگر

 جوادی منش : با سلام و تشکر از زحمات شما یکی از کارگران در سال 1395 به دلیل بیماری اعصاب و روان قریب 5 ماه در محل کار خود حضور نداشته است. سه ماه اول به پزشک مراجعه نکرده و مدارک درمانی ندارد. دو ماه بعد به علت شدت بیماری به زور 2 هفته در بیمارستان بستری شده و بقیه بنا به دستور پزشک معالج تحت درمان دارویی واستراحت پزشکی  بوده است .

 به دلیل بیماری خاص مذکور و فقدان اراده و اختیار و جنون، ایشان عدم حضور خود را هم به کارفرما در این 5 ماه اعلام نکرده است (خانواده وی هم بیسواد هستند و از مقررات اطلاعی ندارند و اطلاع رسانی نکرده اند) و کارفرما هم با توجه به عدم حضور وی در این 5 ماه صرفاً حقوق و مزایایی به وی پرداخت نکرده است.

کارفرما در لیست حق بیمه ارسالی این 5 ماه، نام ایشان وعلت عدم حضور(بیماری) وی را درج ننموده و به شعبه هم در مهلت مقرر اعلام نکرده است:

1.     آیا کارفرما در زمان ایام بیماری کارگر موظف به درج اسم کارگر بیمار در لیست حق بیمه و اعلام آن به شعبه بوده است ؟

2.      اگر کارفرما از این موضوع(بیماری) اطلاع نداشته و تحقیقی هم به عمل نیاورده چی؟ کارفرما پس از مراجعه کارگر و اطلاع یافتن از موضوع بیماری چکار باید می کرد ؟ نباید تقاضای اصلاح لیست بیمه را از شعبه می کرد؟

3.      با توجه به اینکه مدت 2 ماه ایام بستری و استراحت پزشکی به تایید پزشک معتمد و شعبه رسیده و کارفرما هم مراجعه و شروع بکار مجدد بعد از بیماری کارگر را در ماه ششم گواهی کرده است ، در حال حاضر شعبه پرداخت غرامت ایام بیماری را موکول به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ماههای قبل کرده استبا توجه به اینکه در لیست آن ایام، نام کارگر درج و اعلام نشده و حق بیمه هم رد نشده برای حل مشکل چکار باید کرد ؟

4.      آیا تامین اجتماعی می تواند این غرامت را پرداخت کند و به کارفرما برای دریافت آن مراجعه کند ؟

5.      با توجه به گذشت زمان آیا می توان علیه کارفرما یا تامین اجتماعی یا هر دو (حداقل برای دریافت غرامت ایام بیماری و احتساب بیمه 2 ماه آخر) شکایت کرد؟ در چه مراجعی و تحت چه عناوینی؟ با تشکر مجدد ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     نه . نباید چنین کاری می کرده اید و خلاف قانون بوده است . باید استعلاجی ثبت می کردید . 

2.     باز هم کارفرما مقصر است . باید ترک کار رد می کرد . نباید در هر صورت بیمه پرداخت می کرد . کارفرما تا 6 ماه وقت داشت که تقاضای اصلاح لیست بیمه را داشته باشد .

3.     اگر کار می کرده است کارفرما موظف است حق بیمه را رد کند . اگر کار نمی کرده است و در ایام بیماری بوده است باید برای آن ایام نیز از پزشک معالج استعلاجی بگیرید و به شعبه ارائه دهید.

4.     نه ! اگر پرداخت کند از کارفرما نمی گیرد .

5.     بعید است شکایت علیه تامین اجتماعی در این زمینه به نتیجه برسد . تنها بابت عدم پرداخت حق بیمه می توان از کارفرما شکایت کرد .

جدیدتر قدیمی تر