پرداخت نکردن حق بیمه کارگر

 جوادی منش : با سلام مجدد تبعات مختلف (اداری، حقوقی، کیفری) عدم درج نام کارگر بیمه شده (خصوصاً بیمار) در لیست های حق بیمه ماهیانه برای کارفرما (با فرض آگاهی و عدم آگاهی از موضوع) چیست؟ اگر تفکیک شده بفرمایید ممنون خواهیم شدبا سپاس فراوان ؟ چیزی به اسم عدم اگاهی در این زمینه معنا ندارد . تبعات اداری ، حقوقی و کیفری را نمی دانم منظور از شما چیست ؟  وظیفه کارفرما است که حق بیمه را پرداخت کند و اگر نکند می توان به اداره کار شکایت کرد و تا توقیف اموال هم پیش رفت .

جدیدتر قدیمی تر