آیا عمل رباط صلیبی باعث ازکارافتادگی کلی می شود؟

 سلام میشه لطفاً توضیح بدید برای از کار افتادگی کلی که هر دو زانو را عمل کرده باشیم عمل رباط صلیبی آیا از کار افتادگی کلی امکانش هست برامون تایید بشه؟ با تشکر؟

عمل رباط صلیبی باعث ازکارافتادگی کلی نمی شود تنها عمل مفصل هر دو زانو باعث ازکارافتادگی کلی میشود.


نظرات