آیا می توان بابت آسیب در محل کار از کارفرما شکایت کرد؟

 سلام وقت بخیر! بنده از برج ۱ امسال برای بازنشستگی سختی کار اقدام والان در مرحله واریز ۴/. می باشم تا شرکت واریز کنه آیا میتونم از شرکت بیرون بیام. در ضمن در سال ۸۸ انگشت اشاره دست راستم نقص عضو شده (حادثه) و مشکل ریه و شنوایی دچار شدم. آیا میتوانم از شرکت شاکی باشم .شرکت آهنگری سازه فلزی می باشد؟ ممنون؟

بله می توانید از شرکت بیرون بیایید. اگر گزارش حادثه ناشی از کار دارید و یا می توانید بگیرید که بازرس اداره کار تایید کرده باشد می توانید بابت دیه درخواست دهید.


نظرات