هزینه پرداختی بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی برای عینک

 بعد یه سوال الان من عینک میخواستم باید  حتما خودم کامل پولشو بدم بعد برمیگردونه بهم بیمه؟ اینجوری نیست که بیمه پرداخت کنه و همشو و از بیمه که پرداخت میکنم کم کنه؟

در بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی ابتدا شما باید هزینه عینک را پرداخت کنید و بعد تامین اجتماعی هزینه عینک شما را می‌دهد .بیمه‌های تکمیلی هم همان است کافیست که فاکتور خرید و گواهی پزشک را ارائه کنید هزینه پرداخت میشود . هزینه پرداختی بیمه های تکمیلی چندین برابر بیمه تامین اجتماعی است.


نظرات