تایید برقراری مستمری سه پنجم برای خانواده نیروهای مسلح

 بله! بنده بالای ۱۵ سال سابقه بیمه پردازی دارم. مشکلی که هست و طبق پرس و جویی که داشتم بنده باید در کمیسیونی در ستاد نیروی پدافند حضور داشته باشم و رضایت خود را مبنی بر برقراری سه پنجم و دریافت آن توسط عائله اقرار کنم و بعد از آن برقرار میگردد. علی ایحال شما راه حل دیگری دارید و قبول زحمت میکنید؟

البته کمیسیونی در این زمینه وجود ندارد و شما باید حضوری مراجعه نمایید و رضایت خود را  اعلام کنید. اینگونه نیست که کمیسیون در این زمینه تصمیم بگیرد. معمولا چند عضو دارد که درخواست شما را در هر صورت تایید می‌کند خودتان مراجعه کنید ساده‌تر است و نیاز به کمک ما ندارید.


نظرات