درخواست ازکارافتادگی به علت دررفتگی لگن

 باسلام وخسته نباشید! اینجانب محمد سلمانی معلول بهزیستی هستم. مادرزادی لگن پای راستم در رفتگی داشت که در پرونده ذکر شده ولی لگن پای چپم در اثر فشار کار بدنی بیرون زده و دکترها میگویند قابل عمل جراحی نمیباشد با 18 سال و 6 ماه که بیمه دارم و از چهار سال پیش که دو بار به کمیسیون پزشکی مراجعه کردم. از کار افتاده نمی شوم و هیچ کجا مرا با این شرایط به کار میگیرند توان کار کردن هم ندارم. پس چکار کنم؟

با این مشکل شما از کار افتاده کلی نمی‌شوید. باید عوارض یا بیماری‌های دیگری داشته باشید که بتوانید از کار افتادگی بگیرید.


نظرات