حق بیمه معلمان حق التدریس

 بهاره : سلام !  شش میلیون سفته دست کارفرما دارم که قرار بوده بعد از سه سال پس بدهد که منکر این قضیه شده است . امروز بعد از گذشت یک ماه از پایان قراردادم متوجه شدم که طی سه سال دو ماه برای من بیمه رد نشده است . امضا هم زدم که حق هیچ گونه شکایتی ندارم ! البته نه به صورت ثبتی ! من معلم هستم و تا پایان اردیبهشت تمام وقت سر کلاس بودم . با این حال بیمه رد نشده است . پیشنهاد شما برای گرفتن این دو ماه بیمه چکار باید کرد ؟ به راحتی می توانید به این نتیجه برسید . ابتدا با مسئولین مدرسه صحبت کنید تا کار به صورت دوستانه حل شود اما اگر نشد چون به شما حقوق داده اند می توانید به راحتی ثابت کنید و حق بیمه تان را بگیرید.

جدیدتر قدیمی تر