دیه تصادف در ماه حرام

 عباسی : سلام ! من در ماه حرام (ذی الحجه) تصادف کردم و از ناحیه مهره های کمر ،  صورت و دست دچار آسیب دیدگی شدم . خواستم بدانم که آیا دیه من بر اساس ماه حرام محاسبه می شود یا ماه های عادی ؟ براساس ماه عادی محاسبه می شود . فقط موارد مربوط به فوت براساس ماه حرام محاسبه می شود .

جدیدتر قدیمی تر