درخواست ازکارافتادگی به علت کاهش شنوایی

 عبدالملکی : مادر بنده متولد ۱۳۴۴ هست . از سال ۸۵ تحت بیمه قالیبافی هستند .  ایشون مشکل گوش و شنوایی دارند . گوش چپشون ۳ بار عمل شده و الان گوش چپشون ناشنوا هست و گوش راستشون ۴ بار عمل شده و الان شنوایی اش با سمعک است . (تمامی این عمل ها قبل از بیمه قالیبافی بوده است) .

 بخاطر شرایط خیلی سخت گوش و عفونت های فراوان گوشی و نداشتن پرده گوش سال ۹۷ گوش چپشون را عمل کردند و پرده گوش کاشت کردند و عفونتهای روی عصب مغزشون برداشته شد و باید گوش راستشون هم با همین شرایط عمل بشود و هزینه عمل خیلی زیاد است و قادر به پرداختش نیستند .

 الان با این شرایط سخت قادر به قالیبافی نیستند . می خواهند از کار افتادگی بگیرند ؟ آیا امکانش هست و چطور باید اقدام کند ؟ البته ایشون سال دیگه ۵۵ سالش می شود و بازنشست می شود . می شود خواهش کنم کامل راهنمایشون کنید ؟ اینجا خود بیمه می گوید اصلا نمی شود ؟

1.     ایشان باید درخواست ازکارافتادگی بدهند و تشخیص در این زمینه با کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی است .

2.     اگر شدت بیماری منتهی به ازکارافتادگی مربوط به قبل از دوران بیمه پردازی باشد مستمری ازکارافتادگی به ایشان تعلق نمی گیرد .

3.     بهتر است یا ازکارافتاده شود و یا 20 سال سابقه اش را پر کند وگرنه مستمری تامین اجتماعی اش کم می شود.

جدیدتر قدیمی تر