محاسبه بیمه و مالیات

 محمد : سلام ! بابت بيمه و ماليات مشاور سوال داشتم . اگر در يك مجموعه هلدينگ ما بعنوان شركت تحت كنترل از شركت مادر ، نيرويي را بعنونوشته جدیدان مشاور استخدام كنيم حق بيمه و مالياتش به چه شكل محاسبه مي شود ؟درحال حاضر مبلغ حق بيمه كسر شده از قرارداد به اين شكل انجام مي گيرد:

سقف بيمه سال ٩٨- مبلغ مشمول بيمه مندرج در فيش حقوقي نيرو در شركت مادر كه بصورت مشاور استخدام شده = مبلغ مشمول بيمه جهت كسر از حق مشاوره *٣٠٪‏= حق بيمه قرارداد مشاور مبلغ قرارداد مشاور * ١٠ ٪‏ = ماليات قرارداد ؟

فرمول را زیاد سر در نیاوردم . چه ربطی به سقف بیمه دارد . 30 درصد حقوقی که بعنوان دستمزد به وی داده می شود باید به عنوان حق بیمه کسر گردد .

نظرات