اثبات کارکرد با تقدیرنامه

 شهاب : با سلام ! من سال 94 تا 96 برای شرکتی ساختمانی کار می کردم . به تازگی متوجه شدم کلا بیمه برایم رد نکرده اند. مدارکی دارم که رئیس آن جا از حتی کارکرد من تقدیر می کند با مهر و امضای رئیس پروژه و شرکت. منتها پرینت حساب و ... ندارم. لازم به ذکره اون کارگاه هنوز دایر است  ؟ باید شکایت کنید ولی اگر مدرکتان تنها همین مدرک است به سختی به نتیجه می رسید . باید مدارک محکم تری داشته باشید . درخواست دهید تا از محل کارتان بازرسی صورت پذیرد .

جدیدتر قدیمی تر