دیه جراحت در ماه حرام

 کیکانی : سلام ! من ۱۰ شهریور ۹۷ تصادف کردم که می شود معادل ۲۰ ذی الحجه که یکی از ماه های حرام سال ما محسوب می شود . حالا خواستم بپرسم که دیه من براساس ماه حرام تعیین می شود یا که نه و همچنین پرونده من در ۲۱ مهر ماه ۹۷ در دادسرا تشکیل شده است . آیا این تاریخ تاثیری در محاسبه  دیه دارد یا خیر ؟ ماه حرام فقط در میزان دیه فوت تفاوت ایجاد می کند . در زمینه جراحات اهمیت خاصی ندارد .

جدیدتر قدیمی تر