قطع بیمه اختیاری

 یوسف : سلام وقت بخیر ! ۵ ماهی بیمه اختیاری (۱۲درصد) تامین اجتماعی بودم که هر ماه ۲۳۸هزار تومان پرداخت می کردم . قراره ۱۰روز دیگر در یک شرکتی مشغول کار شوم . بیمه خودم را باطل کردم . آیا بعدها برایم مشکلی از نظر سابقه بیمه و پرداخت پیش می آید ؟ نه ! هیچ مشکلی پیش نمی آید . سابقه تان از هر نوع بیمه ای باشد با هم جمع می شود و بعدا هم می توانید هر وقت دلتان خواست بیمه اختیاری شوید .

جدیدتر قدیمی تر