زمان بازنشستگی تاریخ درخواست بیمه شده است یا تاریخ اعلام ترک کار توسط کارفرما

 با سلام و احترام بنده ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه دارم ولی برای بازنشستگی دو ماه بعد از نامه ترک کار اقدام کردم. چرا سازمان آن دو ماه را برای من منظور نمی‌کند و می‌گوید معیار تاریخ درخواست است؟ 

معیار محاسبه بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی به غیر از داشتن سوابق سنی و بیمه ای مورد نیاز، درخواست ترک کار اعلامی توسط کارفرما می باشد.


جدیدتر قدیمی تر