دیه آسیب به ستون مهره ها چند درصد است ؟

 من تو شرکت قطعات خودرو کار میکنم که براثر بی احتیاطی راننده لیفتراک که بیش از اندازه  بار پالت زده بود که جلوشو به زور میدید که برخورد کرد با من. از پشت زد من پرت شدم. برگ حادثه کار پر کردم رفتم دکتر عکس انداخت ام آرآی رفتم گفت دوتا از مهرهای کمر آسیب دیده که یکی از این مهره ها برای دیسک کمری که آسیب دیده است. بازرس بیمه دیه اومد روی صحنه حادثه دوباره صحنه رو چید از ما عکس انداخت. الان میخواستم بدونم دیه چقدر تعلق میگیره بهم؟ دو تا بیمه دارد شرکتمون اولیش تامین اجتماعی دومیش بیمه دی برای حادثه، حتی تامین اجتماعی تایید کرده وحقوق ۲۵ روز استعلاجی را پرداخت کرد. فقط خواستم از کنجکاوی دربیام . الان ۴۰ روزه  بیمه دی بمن خبری نمیده. خودم هم زنگ‌ میزنم میگن پرونده رفته زیر دست دکتر؟

اگر شکسته باشد 10 درصد دیه دارد معادل 90 میلیون تومان چون هر درصد 9 میلیون تومان دیه دارد. اگر نشکسته باشد نهایتا 5 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 45 میلیون تومان.


جدیدتر قدیمی تر