تامین اجتماعی رای سختی کار را تایید نمی کند؟!

 سلام!  بعد از کمیته بدوی  برای زمان که شرکتی بودیم که ۵ سال بوده در کمیته بدوی تایید شد ولی بیمه قبول نکرد. باید کجا پیگیری کرد؟ آدرس آن را برای من میفرستی خیلی ممنون از لطف شما؟

اگر رای سختی کار شما توسط اداره کار تایید شود ولی توسط بیمه تامین اجتماعی تایید نشود تنها راهی که دارید این است که به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.


نظرات